Zer terapia-mota erabiltzen dut?

Neuk lantzen dudan bikote-terapiako modeloa “Emozioetan Fokalizaturiko Terapia” (Emotionally Focused Therapy, EFT). Bikote-terapiako modelo hori zabal-zabal ikertu da eta egiaztatu da eraginkorra dela bikote-mota askorentzat eta emozio-molde desberdinak dituzten pertsonentzat.