Bikote-terapia Bilbon

Noiz baliatu bikote-terapia?

Bikote-terapia baliatu behar da…

 • Zuen burua haserre edo triste sentitu edo harremana hoztu dela eta besteak traizionatu zaituela uste duzuenean.
 • Krisialdian zaudete, sarritan eztabaidatzen duzue eta, ahaleginak egin arren, ez zarete gauza zuen tirabirak edo desadostasunak konpontzeko, eta, hortaz, desengainaturik, makal, itxaropena galdurik edo adoregabeturik sentitzen zarete.
 • Harremanaren baitan, kezkatzen zaituzteten gaiak eta zailtasunak aztertu eta berrikusteko gune bat bilatzen duzuenean.
 • Harremanari eustearen inguruko zalantza edukita, zalantza horiek argitzeko gune bat behar duzuenean.
 • Aurreko harremanaren hutsunea igartzen duzue, eta aldaketa onuragarri eta iraunkorrak egiteko prest zaudetenean.
 • Harremana hobetu nahi duzuenean, lotura, konfiantza eta konpromiso handiagoz eta bizi-proiektu aberasgarri batez gozatu nahi duzuenean.

Zertan datza bikote-terapia?

Bikote-terapia espazio seguru eta neutrala da eta, gune horretan, seguruago sentitzen eta zuen bikotekidearekin konektatzen lagunduko dizuet, batak besteari modu baretsuagoan erantzun diezaiozuen.

 Saioetan, ondokoetan lagunduko dizuet::

 • Zuen arteko elkarrizketak zailtzen direnean, zer gertatzen den identifikatzen eta bakoitzaren ekarpena zein den antzematen; horrela, aukera positiboagoak eta eraikitzaileagoak abian jartzen has zaitezkete.
 • Zuen emozioak eta sentitzen duzuena modu eraginkorragoan eta erabilgarriagoan erabil ditzazuen irakasten, nork bere beharrizanak argiago eta zuzenago adierazteko tresna gisa erabil ditzazuen.
 • Zuen arteko komunikazioa
 • Bikote gisa dituzuen indarguneak sustatzen eta bultzatzen, alderdi sendoez kontzienteago izan zaitezten eta berariaz erabiltzea izan dezazuen.
 • Harremanari buruz, besteari buruz eta zuetako bakoitzak bere buruaren inguruan duen ikuspuntua zabaltzen.
Neuk lantzen dudan bikote-terapiako modeloa “Emozioetan Fokalizaturiko Terapia” (Emotionally Focused Therapy, EFT). Bikote-terapiako modelo hori zabal-zabal ikertu da eta egiaztatu da eraginkorra dela bikote-mota askorentzat eta emozio-molde desberdinak dituzten pertsonentzat.
Saioetan, gogoz eta errespetuz lan egiten dut. Esku-hartzeetan, zuen arteko elkarreragina eta komunikazioa sustatzen dut eta, aldi berean, zuotako bakoitzaren esperientzia miatzen laguntzen dizuet. Bikotekide bakoitzaren eta bikotearen beraren erritmoak eta beharrizanak aintzat hartzea lehentasunezkoa da niretzat.
Terapia-saioek, gutxi gorabehera, 90 minutu inguru irauten dute eta astean behin izaten dira. Dena dela, astero joaterik ez baduzue, ahal duzuen astean 2 saio egitea gomendatzen dizuet, eta beste bi berriro ahal duzuen beste aste batean. Izan ere, garrantzizkoa da lan jarraitua egitea.
Terapiaren iraupena bikoteen ezaugarrien, zein unetan dauden eta lortu nahi diren helburuen araberakoa izango da. Ahalik eta saio gutxien erabiltzeko konpromisoa badaukat, baina, betiere, finkatutako helburuak betetzeko beharrezkoak direnak.
Saioetan, bikotekide biek parte hartu ohi dute. Unean-unean, prozesuaren beharren arabera, banako saioak egin daitezke, baina terapia-mota honetan, ohikoena batera egitea da. Batzuetan, gerta daiteke bikotekideetako batek bikote-terapiako prozesua hasi nahi izatea, eta besteak ez. Kasu horretan, miaketa-saioren bat egin daiteke terapia egim nahi duen kidearekin, terapia zergatik behar duen aztertu eta, hortaz, egokia den ebaluatu ahal izateko.