Familia-terapia Bilbon

Zer egoeratan gomendatzen da familia-terapia?

Familia-terapia baliatzea gomendatzen da egoera hauetan:

  • Familiako kideen artean gatazka iraunkorrak daudenean, baldin eta denboran luzatzen badira eta kideei sufrimendua eragiten badiete.
  • Seme-alabek portaera-arazoak dituztenean edo jokabide desegokiak dituztenean.
  • Familiaren bizitzan gertatzen diren aldaketetara egokitzeko zailtasunak agertzen direnean.
  • Familiako kideren batek mendekotasuna duenean, substantzia jakin batzuk gehiegi hartzen dituenean, nahasmendu edo gaixotasunen bat duenean edo premia bereziak dituenean.
  • Familiako kideak egoera traumatikoren baten eraginpean egon direnean, hala nola indarkeria-egoera baten edo senide baten gaixotasun larri eta heriotzaren eraginpean.
  • Gurasoen banantzea edo dibortzioa gatazkatsua suertatzen denean eta familiako kideen ongizatea kolokan hasten denean.

Zertan datza familia-terapia?

Familia-terapian, familia osoarekin egiten dut lan, eta familiako kideen arteko harremana eta komunikazioa lantzeko moduak proposatzen dizkiet, segurtasun eta lotura handiagoa sustatzeko.

Azken helburua da familiak bere baliabideak erabil ditzan, pairatzen ari den zailtasunei aurre egiteko eta, aldi berean, kide bakoitzaren beharrei erantzuteko.

Saioetan, gogoz lan egiten dut familiako kideen arteko elkarreragina eta komunikazioa sustatzen, oro har erabiltzen ez duten modu batean eta, aldi berean, familiako kide bakoitzaren esperientzia miatzen laguntzen diet. Familiako kide bakoitzaren erritmoak eta beharrizanak aintzat hartzea eta guztiontzako esparru segurua eratzea lehentasunezkoa da niretzat.
Lehenengo saioak astean behin egiten dira, eta, gero, hamabostean behin. Gutxi gorabehera, 90 minutuko iraupena dute saioek, eta, eskuarki, familiako kide guztiek parte hartu ohi dute, baina helburuen, beharren eta prozesua dagoeneko unearen arabera, familiako bi edo hiru kiderekin batera egin ditzaket saioak.
Familien ezaugarrien, zein unetan dauden eta lortu nahi diren helburuen araberakoa izango da. Ahalik eta saio gutxien erabiltzeko konpromisoa badaukat, baina, betiere, finkatutako helburuak betetzeko beharrezkoak direnak.
Familiako kideren batek saioetan parte hartu nahi ez badu, parte hartu nahi dutenekin hitz egiten dut, egungo zailtasunak zein diren jakiteko, kasuan-kasuan, familia-terapia aukerakoa ote den edo, bestela, beste aukeraren bat egokiagoa izan daitekeen ebaluatu ahal izateko.