Eta familiako kideren batek saioetan parte hartu nahi ez badu?

Familiako kideren batek saioetan parte hartu nahi ez badu, parte hartu nahi dutenekin hitz egiten dut, egungo zailtasunak zein diren jakiteko, kasuan-kasuan, familia-terapia aukerakoa ote den edo, bestela, beste aukeraren bat egokiagoa izan daitekeen ebaluatu ahal izateko.