Familia-terapia

Saioetan, gogoz lan egiten dut familiako kideen arteko elkarreragina eta komunikazioa sustatzen, oro har erabiltzen ez duten modu batean eta, aldi berean, familiako kide bakoitzaren esperientzia miatzen laguntzen diet. Familiako kide bakoitzaren erritmoak eta beharrizanak aintzat hartzea eta guztiontzako esparru segurua eratzea lehentasunezkoa da niretzat.
Lehenengo saioak astean behin egiten dira, eta, gero, hamabostean behin. Gutxi gorabehera, 90 minutuko iraupena dute saioek, eta, eskuarki, familiako kide guztiek parte hartu ohi dute, baina helburuen, beharren eta prozesua dagoeneko unearen arabera, familiako bi edo hiru kiderekin batera egin ditzaket saioak.
Familien ezaugarrien, zein unetan dauden eta lortu nahi diren helburuen araberakoa izango da. Ahalik eta saio gutxien erabiltzeko konpromisoa badaukat, baina, betiere, finkatutako helburuak betetzeko beharrezkoak direnak.
Familiako kideren batek saioetan parte hartu nahi ez badu, parte hartu nahi dutenekin hitz egiten dut, egungo zailtasunak zein diren jakiteko, kasuan-kasuan, familia-terapia aukerakoa ote den edo, bestela, beste aukeraren bat egokiagoa izan daitekeen ebaluatu ahal izateko.